Nieuws

Ontheffen hoofdelijke aansprakelijkheid stimulans voor innovatie

Gepubliceerd op
14 november 2013

Huidige garantstellingsregelingen voorzien niet in kapitaalrisico’s die ontstaan bij systeeminnovaties in de land- en tuinbouw. Vanuit ondernemers en kredietinstellingen bestaat de behoefte aan een garantstelling bij introductie van innovaties. Om innovatieve, duurzame concepten te stimuleren is het ontheffen van hoofdelijke aansprakelijkheid wenselijk; ondernemers staan dan minder bloot aan financiële risico’s. De beoogde regeling Garantstelling Marktintroductie Innovaties van het ministerie van Economische Zaken voorziet in een behoefte, blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR.

Foto: Hollandse Hoogte/Ger Loeffels


Een regeling Garantstelling Marktintroductie Innovaties naast de bestaande regelingen garantstelling landbouw en garantstelling landbouw plus kan innovatieve ondernemers helpen. Het is hierbij belangrijk helder te communiceren welke soort investeringen in aanmerking komen. Alle typen duurzame innovaties die worden vertaald naar de markt kunnen in de regeling worden betrokken. Hierbij kan worden aangesloten bij de sectorale innovatieagenda’s die vanuit topsectoren zijn opgesteld.

Het benodigd budget van de regeling wordt geschat op € 50 miljoen met een maximumhoogte van de garantstelling van € 2,5 miljoen. Specifiek aan deze regeling is dat wordt voorgesteld om hoofdelijke aansprakelijkheid tijdelijk uit te sluiten, danwel het risico van meer-investering tijdelijk bij andere partijen dan de ondernemer neer te leggen.

Verder is het commitment van retailers en ketensamenwerking belangrijk om marktintroducties te laten slagen. En is het van belang de beoordeling van de aanvragen uit laten voeren door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Duidelijk moet hierbij wel zijn wat onder duurzaam en innovatief wordt verstaan.

Onlangs maakte staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in de beleidsbrief Tuinbouw bekend, in te zetten op de openstelling van een Garantstelling Marktintroductie Innovaties om een bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling van de agrarische sector.