Promotie

Ontwerpen en testen van permanente groenteteeltsystemen in Vietnam

Promovendus H (Huong) Pham Thi Thu
Promotor prof.dr.ir. PC (Paul) Struik
Copromotor dr.ir. JJ (Jacques) Neeteson
dr.ir. AP (Arij) Everaarts
Organisatie Wageningen University, Centrum voor Gewassysteemanalyse
Datum

di 8 april 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592
The model PermVeg is an excellent tool to design complicated crop sequences for permanent vegetable production systems.
Pham Thi Thu Huong