Project

Ontwerpen van Stadstuin Sint Martens Hof

De bewonersgroep van de Sint Martens Hof in Arnhem renoveert twintig stadshuizen. De woningen zijn particulier eigendom en hebben naast een kleine eigen tuin één gezamenlijke binnentuin. Hiervoor zocht men naar een ontwerp waarin onder andere ruimte voor fietsen en het opgevangen van hemelwater. Ook de overgangen tussen semi-openbaar gebied, privétuinen en openbaar gebied moeten duidelijk zijn maar daarbij wel vriendelijk ogen.

Proces en ontwerp

De opdracht aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR aan studenten en onderzoekers was om in een participatief proces met bewoners, een gemeenschappelijke binnentuin te ontwerpen.
Studenten Biologie en Waterbeheer hebben informatie verzameld die hielp bij de optimalisatie van het functioneren van de tuin. Studenten Landschapsarchitectuur organiseerden de workshops met de bewoners waardoor zij hun belangrijkste wensen kenbaar konden maken en de studenten tot een syntheseontwerp over konden gaan.

SMH-tuin.jpg

Tijdens het participatieve ontwerpproces zijn veel wensen gehandhaafd en sommige wat afgezwakt. De bewoners gaven uiteindelijk een prioritering aan in het programma van eisen. Ook experts hebben hun licht laten schijnen op de wensen zodat er onderbouwde keuzes konden worden gemaakt. Hoewel deze keuzes niet altijd democratisch tot stand zijn gekomen werd het doorhakken van knopen op een aantal momenten wel gemakkelijker. De ontstane dynamiek ondersteunde de consensus.

Bij dit participatieve ontwerp is het belangrijk gebleken dat alle betrokkenen deel uitmaken van het ontwerpproces. Het houden van een serie workshops aangevuld met interviews met bewoners heeft
goed gewerkt. De betrokken houding van externe partijen zoals de gemeente is essentieel, evenals de inspirerende inbreng van de studenten en het enthousiasme van de bewoners van Sint Martens Hof.
De toegevoegde waarde van de Wetenschapswinkel is het aanjagen van het proces geweest, het verknopen van de verschillende processtappen en het begeleiden van de ontstane dynamiek.

Tuin officieel in gebruik

De tuin is inmiddels voor een groot deel aangelegd en is op 21 maart 2015 officieel in gebruik genomen. Naast de overhandiging van het onderzoeksrapport is door wethouder Alex Mink - wijkwethouder voor St. Marten - een beeld van Sint Jozef onthuld dat is gevonden tijdens de werkzaamheden in de tuin. Zeer toepasselijk omdat het hier gaat om de patroonheilige van timmerlieden en arbeiders.

Foto: Hester van der Grift, Arnhem
Foto: Hester van der Grift, Arnhem