Cursus

Ontwikkelgroep bijeenkomst #4

Speciaal voor de ontwikkelgroepen organiseert het Wetenschapsknooppunt een aantal keer per jaar expertmeetings. Doel van deze meetings is het uitwisselen van kennis en vaardigheden, en het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal.

Organisator Wetenschapsknooppunt
Datum

wo 21 mei 2014 13:30 tot 16:00

Globale opzet van het programma:

  • de ontwikkelgroepen presenteren het tussenproduct;
  • aanwezigen geven feedback op de tot nu toe ontwikkelde materialen;
  • ervaringen rondom het testen en de implementatie van het lesmateriaal worden uitgewisseld.