Project

Ontwikkeling van tuinbouwgebied Heemskerkerduin

In Heemskerkerduin, een tuinbouwgebied tussen de duinen en het dorp Heemskerk is de gemeente bezig met een herziening van het bestemmingsplan.

tuinbouw_in_heemskerk_1250px5.jpg

Het Burgerinitiatief van Duin tot Dorp vreest dat de agrarische belangen in het nieuwe bestemmingsplan ten koste zullen gaan van andere belangen, zoals die van wooncorporaties. Daarom heeft zij aan de Wetenschapswinkel gevraagd om wenselijke ontwikkelingen in en rondom het gebied inzichtelijk te maken en om de discussie hierover tussen de verschillende belanghebbenden te bevorderen.

Binnen een AMC hebben 5 studenten een inventarisatie gemaakt van de wensen en behoeften van de verschillende actoren in het gebied. Een van de aanbevelingen is een advies voor vervolgonderzoek naar de economische vitaliteit van het gebied. Titel van het AMC-rapport: “Perspectief voor Heemskerkerduin Noorddorp. Evaluatie van problemen en ontwikkelings-perspectieven voor de ontwikkeling van Heemskerkerduin en Noorddorp.”

Het onderzoek naar de economische vitaliteit van het gebied is uitgevoerd door het LEI, onderdeel van Wageningen UR. Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR (business unit Agrosysteemkunde) verzorgde de coördinatie van het project. De leerstoelgroep Landgebruiksplanning had een adviserende rol. Een moeilijkheid in dit project bleek het draagvlak in het gebied. De verhoudingen en verwachtingen lagen zeer gevoelig. Er bleek meer tijd nodig om in het gebied informatie te verzamelen en onderzoeksresultaten te toetsen, waardoor er extra budget nodig was. Dit geld was goed besteed, want dankzij deze extra inspanning biedt het onderzoek een goede basis voor de betrokkenen om met elkaar tot een toekomstvisie te komen voor het gebied.

Het onderzoek heeft veel aandacht gekregen in de regionale pers.

De werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ overhandigde het wetenschapswinkelrapport aan burgermeester Nawijn van Heemskerk op dinsdag 29 september 2009
De werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ overhandigde het wetenschapswinkelrapport aan burgermeester Nawijn van Heemskerk op dinsdag 29 september 2009
De werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ overhandigde het wetenschapswinkelrapport aan burgermeester Nawijn van Heemskerk op dinsdag 29 september 2009
De werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ overhandigde het wetenschapswinkelrapport aan burgermeester Nawijn van Heemskerk op dinsdag 29 september 2009

Het onderzoek is gepresenteerd op:

  • mei 2008 in Heemskerk: presentatie AMC onderzoek;
  • 31 augustus 2009 in Heemskerk: discussiebijeenkomst en eindpresentatie;
  • 29 september 2009 in Heemskerk: aanbieding rapport aan de Burgemeester van Heemskerk.

Downloads

In de pers

Opdrachtgever

Werkgroep Van Duin tot Dorp, Heemskerk

Projectcoördinatie

Marjolein Elings - Plant Research International, Agrosysteemkunde

Projectuitvoering

Rob Stokkers - LEI van Wageningen UR
Ruud van der Meer - LEI van Wageningen UR
Daarnaast hebben vijf studenten Landinrichtingswetenschappen van Wageningen University in de eerste fase aan de vraag gewerkt.

Begeleidingscommissie

Ben Welp - Duin tot Dorp
Bertus Berghuis - Duin tot Dorp
Jan van Nieuwenhuize - Leerstoelgroep Landgebruiksplanning van Wageningen University
Gerard Straver - Wetenschapswinkel
Marjolein Elings - Wetenschapswinkel

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR heeft het onderzoek gefinancierd.
De werkgroep Duin tot Dorp heeft de discussieavonden en de drukkosten van het rapport bekostigd.