Promotie

Op de kaart: nieuw polio vaccin

Polio zal naar verwachting worden uitgeroeid tegen het eind van 2018. De strategie van de WHO voor een polio-vrije wereld is om elk kind te immuniseren tot de overdracht van het virus stopt. Na de uitroeiing van polio wordt geadviseerd om geïnactiveerd poliovaccin (IPV) te gebruiken in plaats van het veel gebruikte orale polio vaccin.

Promovendus Yvonne Thomassen
Promotor prof.dr.ir. RH (Rene) Wijffels
Copromotor dr ir WAM Bakker , dr LA van der Pol
Organisatie Wageningen University, Bioprocess Engineering
Datum

di 15 april 2014

Geïndustrialiseerde landen hebben de overstap naar IPV al gemaakt. Echter voor ontwikkelingslanden zijn de hoge kosten van IPV een probleem. Bovendien is de beschikbaarheid van IPV beperkt en zijn, wanneer polio is uitgeroeid, veiligere productieprocessen nodig voor wereldwijde productie.

Veilig en immunogeen in zuigelingen

IPV v2.0 geeft het antwoord. Op verzoek van de WHO heeft het Instituut voor Translationele Vaccinology een productieproces ontwikkeld voor het zogenaamde sIPV. Meer dan 50 jaar ervaring met IPV productie beschikbaar in Bilthoven is gecombineerd met het gebruik van verzwakte virusstammen. Onlangs is aangetoond dat het sIPV veilig en immunogeen is in zuigelingen.

De aanpak resulteerde in een verhoogde biologische veiligheid van het productieproces en maakt wereldwijde IPV productie mogelijk. Na de, thans lopende, overdracht van de technologie, zal de productie van vaccins in ontwikkelingslanden zowel de beschikbaarheid als de betaalbaarheid van IPV verhogen. Dit helpt de wereld straks polio vrij te blijven.