Nieuws

Op naar een klimaatbestendige landbouw in Ethiopië

Gepubliceerd op
1 december 2011

Voor beleidsmakers is het triple win concept belangrijk om agrarische ontwikkeling te stimuleren die bijdraagt aan voedselzekerheid, adaptatie én mitigatiedoelen. Maar wat merken lokale boeren daar nu eigenlijk van?

In de workshop ‘Towards Climate Smart Agriculture’, die Wageningen UR eind september in Addis Abeba heeft georganiseerd, is het concept uitgewerkt en zijn aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat ook kleine boeren in Ethiopië van triple win opties kunnen profiteren.

triplewin.jpg

Geïntegreerde aanpak
In plaats van adaptatie, mitigatie en voedselzekerheid als aparte beleidsterreinen te benaderen, helpt het triple win concept deze doelen op geïntegreerde wijze aan te pakken. Twintig deelnemers aan de ‘Consultative workshop: Towards Climate Smart Agriculture’ zijn aan de slag gegaan met dit concept. Er is gediscussieerd over in hoeverre het voorgenomen beleid in de nationale beleidsprogramma’s ‘Ethiopia's five years Growth and Transformation Plan’ en het ‘Climate Change National Adaptation Programme of Action’ bijdraagt aan het realiseren van adaptatie-, mitigatie- en/of voedselzekerheidsdoelen.

Participatie lokale gemeenschappen
In de workshop is aandacht besteed aan hoe lokale gemeenschappen. kunnen  profiteren van triple win strategieën? Het blijkt belangrijk te zijn om lokale instituties te versterken , de toegang tot markten te verbeteren en hen landeigendomsrechten te geven. Verder blijkt  dat ‘kosteneffectiviteit en ‘genereren van inkomen voor kleine boeren’ essentiële voorwaarden zijn om lokale gemeenschappen te kunnen laten profiteren van triple win opties.. Voor het lokale niveau, maar ook de hogere schaalniveaus, zijn dit relevante indicatoren om (beleid)strategieën te beoordelen op hun bijdrage aan adaptatie-, mitigatie- en/of voedselzekerheidsdoelstellingen.

Policy brief
De uitkomsten van de workshop staan in de policy brief ‘Towards climate - smart agriculture: identifying and assessing triple wins for food security, adaptation and mitigation’ en zijn besproken tijdens de ‘Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture’  (Wageningen, 24-25 oktober, 2011).

Meer informatie: