Project

Op reis op de rug van .... (gezenderde ganzen)

Het project “Samen op reis door de natuur op de rug van….” is gebaseerd op het Natuurkalender programma. De Natuurkalender is een nationaal netwerk dat zich richt op de monitoring, analyse, voorspelling en communicatie van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur, zoals de start van bladontplooiing of het verschijnen van insecten.

Waarnemingsgegevens uit het hele land worden door 7.000 vrijwilligers aangeleverd via de website Natuurkalender.

Onderdeel van de natuurkalender is ook een educatieprogramma voor basis- en middelbaar onderwijs. Op deze wijze werken enkele honderden scholieren van het basis en middelbaar onderwijs mee aan het verzamelen van waarnemingen in de natuur.

Vanuit AOC Friesland bleek behoefte om met de onderwijsmodule van de Natuurkalender te gaan werken. Deze vraag viel samen met de mogelijkheid om de onderwijsmodule zodanig uit te breiden dat de migratie van kolganzen gevolgd kan worden met satellietzenders.

Aanpak en resultaten

De leerstoelgroep Milieusysteem Analyse van Wageningen Universiteit coödineerde het project en ontwikkelde de lesmodule. Docenten van AOC Friesland gaven feedback op de module. Belangrijk punt daarbij was dat de lesstof zo praktisch mogelijk diende te zijn. Daarnaast droegen de docenten bij aan de implementatie op scholen.

In het project werd samengewerkt met onderzoekers van instituut Alterra (onderdeel van Wageningen UR). Alterra werkt samen met de Duitse Vogelschutzcomite. Dit comité bestaat uit een team van experts op het gebied van vogeltrek en onderhoudt een site waarop migratiegegevens zichtbaar gemaakt worden. Door de koppeling te maken met weerdata en de gegevens te koppelen aan Google Maps technologie kon de trek van de ganzen via de website van de Natuurkalender gevolgd worden. Alle gezenderde ganzen hadden een naam en via een link op de site van de Natuurkalender kon aan de hand van deze gegevens de migratie gedurende het jaar van elke individueel dier zichtbaar gemaakt worden. Ook de weersomstandigheden van de locaties waar de dieren zich bevonden hebben waren zichtbaar.

De lesmodule is in het najaar van 2008 aangeboden aan docenten en leerlingen van AOC Friesland en andere groene (v)MBO-instellingen.