Nieuws

Open dag Melkers van Morgen ‘Ruwvoer, de slagader van uw bedrijf!’

Gepubliceerd op
31 mei 2013

Om als veehouder rendement te blijven draaien is het belangrijk om, zeker na afschaffing van het melkquotum in 2015, meer voer van een hectare te halen en dit voer efficiënter om te zetten in melk.

Bij deze uitdaging zijn alle schakels in het ruwvoerproces van belang. Die schakels zijn bodem, bemesting, gewas, in- en uitkuilmanagement en het dier. Op dinsdag 11 juni besteden de Melkers van Morgen tijdens de open dag op proefbedrijf De Marke aandacht aan iedere schakel.

Proefbedrijf De Marke en ForFarmers Hendrix nodigen u uit voor de open dag van Melkers van Morgen: ‘Ruwvoer, de slagader van uw bedrijf!’.

Bodem -> Bemesting -> Gewas -> In-uitkuilmanagement -> Dier

U krijgt een toelichting over pensgezondheid en het gebruik van inkuilmiddelen. Daarnaast kunt u demonstraties van verschillende ruwvoedergewassen, verschillende vormen van mesttoediening en –hoeveelheden en verschillende grondbewerkingen en zaaimethoden bekijken.

KringloopWijzer

De kringloopWijzer maakt de mineralenstromen in voer en mest binnen het melkveebedrijf zichtbaar. Het geeft resultaten weer van opbrengsten en benuttingen. Zo komen zwakke en sterke punten in beeld en worden verbeterpunten zichtbaar. Tijdens deze open dag zal de KringloopWijzer gedemonstreerd en toegelicht worden.

Gewasbeschermingslicentie: licentiepunt Teelt behalen

Als u hieraan deel wilt nemen, is het noodzakelijk om u vooraf in te schrijven via Melkers voor Morgen  of telefonisch via de receptie T 0573-288800. Dit kan tot en met 9 juni 2013. De kosten bedragen €30,-.
U dient zich op 11 juni vóór 12.30 uur te melden bij de tafel van het AOC. Vergeet niet uw licentiekaart en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Wij hopen u op 11 juni te ontmoeten!