Melkkoeien in de wei

Nieuws

Open dag melkveehouderij: “Loop de Kringloop en word wijzer”

Gepubliceerd op
5 augustus 2013

Op woensdag 11 september a.s. organiseert Knowledge Transfer Centre ‘De Marke’ in samenwerking met ForFarmers Hendrix een open dag. Tijdens deze dag kunnen melkveehouders volop kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van bodembeheer, ruwvoeder-teelt en winning, voeding en het efficiënt benutten van nutriënten op het eigen bedrijf.


Centrale thema tijdens de open dag is de Kringloopwijzer. Op het erf en in de stallen worden de diverse onderdelen van de kringloop toegelicht. Hoe ga je om met stikstof en fosfaat en hoe verminder je ammoniak- en broeikasgasemissies? Hoe produceer je het beste klimaatneutraal? De ervaringen met de uitgebreide BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak) zullen worden gedeeld en diverse bioraffinagesystemen zijn van dichtbij te bekijken. Ook zijn er verschillende demonstraties van mest- en kunstmestaanwendingsmachines en wordt aandacht besteed aan het voorkomen en opheffen van bodemverdichting. Graslandverjonging met diverse apparatuur is te bezichtigen en ook de maisteelt wordt onder de loep genomen met de demovelden ‘gras onder mais’, ‘rijenbemesting met drijfmest’ en ‘mais in stroken’.   

Demoveld ‘Melkers van Morgen’

Bezoekers kunnen ook de gewassen van het demoveld van ‘Melkers van Morgen’  bekijken. Dit demoveld is in samenwerking met ForFarmers Hendrix aangelegd. De insteek is dit jaar: de behoefte van de koe. Wat is nodig om gezond en efficiënt te produceren? Welke (ruw)voeders, gewassen, teeltplan, bemesting, conservering en bodemvoorwaarden zijn belangrijk?

Gratis en vrij toegankelijk

De open dag is gratis en vrij toegankelijk en vindt plaats op 11 september van 9.30 tot 16.00 uur op het Knowledge Transfer Centre ‘De Marke’ van Wageningen UR Livestock Research, Roessinkweg 2, 7255PC Hengelo (gld). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie zie de website van KTC ‘De Marke’ of de website van Melkers van Morgen van ForFarmers Hendrix.

melkersvanmorgenbanner.jpg bexbeabenbep.png kringloopwijzer.jpg