straatbeeld-tegels-onkruid-groenstrook

Nieuws

Openbare ruimte 'verrommeld'

Gepubliceerd op
10 februari 2014

De kwaliteit van de openbare ruimte neemt op veel plaatsen af. De meeste gemeenten hebben het onderhoudsbudget de afgelopen jaren met 5 tot 25 procent verlaagd. Bijna de helft van de beheerders maakt zich zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte en verwacht bij verdere bezuinigingen meer verrommeling en verloedering van het groen en de verhardingen. Dit blijkt uit een peiling onder gemeenten door het netwerk CROW Levende Stad.

Bezuinigingsmaatregelen

Het blijkt dat 60 procent van alle gemeenten de kwaliteit van het onderhoud behoorlijk heeft verlaagd. Dat betekent dat gemeenten minder vaak maaien, snoeien, bladruimen, zwerfafval opruimen en onkruid verwijderen. Verder proberen gemeenten de onderhoudskosten te drukken door dure beplantingsvakken te vervangen door gras, kleine stukjes groen te verkopen aan bewoners of bijvoorbeeld rotondes te laten sponsoren. Ook wordt de eigen organisatie verkleind.

Bewonerstevredenheid vrijwel gelijk gebleven

Het lijkt erop dat bewoners accepteren dat gemeenten op de openbare ruimte moeten bezuinigen, want het tevredenheidsniveau is over het algemeen nauwelijks gedaald en slechts in enkele gemeenten is het aantal klachten veel toegenomen. In bijna de helft van de gemeenten geven de beheerders van de openbare ruimte aan dat de bodem nu wel is bereikt. Harro Verhoeven van CROW: "Er is al fors bezuinigd. Verdere bezuinigingen kunnen het straatbeeld zo beïnvloeden, dat burgers wel gaan protesteren, omdat het onveiliger wordt of verloedering optreedt. De bodem is bereikt" (Bron: NOS.nl)

Zelf de handen uit de mouwen steken

Driekwart van alle gemeenten biedt bewoners de mogelijkheid om mee te helpen met het onderhoud. Bewoners verwijderen bijvoorbeeld zwerfafval, ruimen bladeren of onderhouden delen van het groen. Ook komt het voor dat zij zelf delen groen herinrichten. Sommige gemeenten laten bewonersverenigingen deze werkzaamheden uitvoeren tegen betaling en/ of stellen op zijn minst materiaal beschikbaar.