Nieuws

Openstellen volkstuinen draagt bij aan saamhorigheidsgevoel in de wijk

Gepubliceerd op
29 mei 2012

Het openstellen van volkstuincomplexen voor buurtbewoners versterkt de sociale samenhang in de wijk.

Tuinenpark De Koekelt (foto: Henk Toririjo)

Dat blijkt uit onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van amateurtuinders Ede (VAT-Ede). Tuinenpark De Koekelt kan de wijk versterken op ecologisch, sociaal en cultureel gebied. De uitkomsten van het onderzoek biedt handvatten aan betrokkenen bij Tuinenpark De Koekelt en bij andere volkstuincomplexen om buurt-bewoners op hun complex uit te nodigen.

Tuinenpark De Koekelt, een volkstuinencomplex in Ede, is sinds de winter van 2011-2012 vrij toegankelijk voor alle bewoners van de wijk Ede-Veldhuizen. Door de openstelling hebben de buurtbewoners vrij toegang tot het complex en kunnen wandelen over de paden in het park, die aansluiten op de wandelpaden in het aangrenzende Veldhuizerbos. Het toekomstige verenigingsgebouw wordt een ontmoetingsplaats voor tuinders en buurtbewoners. De Wageningse Wetenschapswinkel onderzocht op welke manier Tuinenpark De Koekelt de openstelling naar de wijk het beste kan aanpakken en hoe de saamhorigheid onder tuinders van het complex versterkt kan worden.

Activiteiten

De onderzoekers doen een aantal suggesties om de wijkfunctie van een volkstuincomplex te versterken. Tuinders kunnen activiteiten organiseren op het tuinenpark. Hierdoor leren tuinders elkaar en de buurtbewoners beter kennen. Bij het organiseren van activiteiten is het van belang inzicht te hebben in de wensen van de tuinders en wijkbewoners. Activiteiten dragen bij aan een goede sfeer op het tuinenpark en aan een versterking van de sociale controle. Een goede sfeer en sociale controle zijn een belangrijke basis om buurtbewoners bij het tuinenpark te betrekken en om diefstal en vandalisme te voorkomen. Een gevoel van veiligheid op het tuinenpark is belangrijk voor tuinders en buurtbewoners. Een overzichtelijke inrichting van het tuinenpark en versterking van sociale controle dragen hieraan bij.
Per gebied zijn de wensen in de wijk onderzocht. De buurtorganisaties kunnen op deze wensen inspelen. Buurtbewoners willen voornamelijk kunnen wandelen en zijn verder geïnteresseerd in een groentemarkt, vogelexcursies en in milieueducatie. Om buurtbewoners aan te trekken, is het belangrijk om duidelijk te communiceren naar de wijk en het tuinenpark een open uitstraling te geven. De onderzoekers adviseren gebruik te maken van de aanwezige talenten en kwaliteiten van de tuinders. Deze talenten zijn het beste te achterhalen door de tuinders op een persoonlijke en informele wijze te benaderen.

Het Tuinenpark De Koekelt ligt naast het spoor in het Peppelensteeggebied en grenst aan het Veldhuizerbos, in de wijk Ede-Veldhuizen. Tuinenpark De Koekelt is ongeveer 2,5 hectare groot. De circa 120 tuinders op het complex hebben 14 verschillende nationaliteiten en de inrichting van hun tuinen is zeer divers en varieert van nutstuinen tot wilde bloementuinen.
Het hoofdstuk voor tuinders in het rapport is samengevat in het Marokkaans en in het Turks, omdat naast de Nederlandse, de Marokkaanse en Turkse groepen tuinders het grootst zijn op Tuinenpark De Koekelt.

Het Wetenschapswinkelrapport 284 ‘Welkom op Tuinenpark De Koekelt; De kracht van tuinenparken voor de wijk’ is gratis te downloaden vanaf de projectsite Binden en activeren van tuinders en wijkbewoners bij tuinencomplex De Koekelt, Ede (onder Downloads).

Het onderzoeksrapport is op 30 mei overhandigd aan de Edese wethouder Simon van de Pol tussen 19:30 en 22:00 uur in het gebouw van voetbalvereniging D.T.S., Koekeltse Boslaan 2, Ede.