Promotie

Opheldering van de biosynthese van strigolactonen in de gastheer rijst en hun perceptie in de parasitaire plant Striga hermonthica

Strigolactonen (SLn) vormen een heel recent ontdekte, nieuwe klasse van planten hormonen, die de architectuur van planten regelen, zoals de vertakking van de wortels en de scheut. Maar (mengsels van) SLn worden door planten ook in de bodem uitgescheiden waar ze kolonisering van de wortels van de plant door de symbiotische arbusculaire mycorrhiza (AM) schimmels stimuleren, die de plant helpen bij de opname van fosfaat en stikstof.

Promovendus Y (Yanxia) Zhang PhD
Promotor Harro Bouwmeester
Copromotor dr.ir. CP (Carolien) Ruyter-Spira
Organisatie Wageningen University
Datum

ma 15 september 2014 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Tegelijkertijd, echter, stimuleren SLn ook de kieming van zaden van parasitaire planten zoals Striga, die een enorm negatief effect kunnen hebben op de opbrengst van gewassen. Een beter inzicht in hoe planten de verschillende SLn maken en hoe ze worden waargenomen door Striga kan ons helpen gewassen te ontwikkelen, die wel goed door de AM schimmels worden gekoloniseerd, maar geen last hebben van Striga.

In dit proefschrift zijn twee cytochroom P450 enzymen gekarakteriseerd die verantwoordelijk zijn voor de laatste stap in de biosynthese en de verdere diversificatie van SLn. Daarnaast is het F-Box eiwit MAX2 van Striga gekarakteriseerd, een eiwit dat is betrokken bij de signaal perceptie van SLn, en het eerste voorbeeld van zo’n eiwit uit parasitaire planten, dat ons kan helpen te begrijpen hoe deze parasieten SLn waarnemen. De kennis die in dit proefschrift is verkregen brengt ons een belangrijke stap dichter bij de mogelijkheid om met verbeterde veredelingsstrategieën resistentie tegen parasitaire planten te verkrijgen.