Cursus

Opleiding bedrijfscoach stikstof

De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool & van Hall Larenstein
Datum

di 14 september 2021

Duur 5 dagen, middag & avond
Prijs € 2.000,00
Format Op locatie
Credits Certificaat

Data: 14, 21 en 28 september (van 13.30 – 21.30), 12 oktober (van 13.30 – 17.30), 9 november (examen).
Locatie: Aeres Hogeschool


We bieden de opleiding bedrijfscoach stikstof aan op verschillende locaties in het land. Geef op het inschrijfformulier aan voor welke locatie en datum je wilt inschrijven. Het kan zijn dat bij onvoldoende aanmeldingen groepen samengevoegd worden. We brengen je daarvan tijdig op de hoogte en we bieden je de mogelijkheid om de cursus te verplaatsen.

Programma en opzet

De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen. De opleiding bestaat uit een mix van online zelfstudie en fysieke bijeenkomsten.

Instructie en informatie vooraf
Om je volledige informatie te geven over de cursus, de benodigde tijdsinvestering en voorbereiding en alle informatie omtrent het examen, nodigen we je na inschrijving uit voor een webinar. Na dit webinar heb je 2 werkdagen (na live gaan van het webinar) de tijd om je inschrijving alsnog kosteloos ongedaan te maken. Mocht je op het moment van het webinar niet kunnen, dan kun je het achteraf bekijken.  Denk dan wel aan de termijn van 2 werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar krijg je via je mail.

Gebruik PC
Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dien je daarom over een pc te beschikken. 

Kennis

  • De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen. Inzicht in de stikstofkringloop van de verschillende sectoren
  • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
  • Inzicht in mogelijke praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing op het bedrijf
  • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
  • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Naast het opdoen van kennis ligt de focus op het toepassen van de theorie in de praktijk van de bedrijfscoach stikstof. De deelnemers werken onder andere aan de volgende vaardigheden:

Kennis opdoen (3 dagdelen)
De relevante kennis over stikstof wordt aangeboden in de vorm van zes theorie-modules over stikstof in het algemeen, voer, bodem, stal, mest en strategie. In drie opeenvolgende bijeenkomsten wordt de theorie onder leiding van docenten behandeld en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Als ondersteuning maken we gebruik van de Kringloopwijzer. Daarna volgt een module die dieper ingaat op strategische keuzes. Welke wijzigingen in bedrijfsmanagement hebben invloed op stikstofreductie?

Toepassing in de praktijk (4 dagdelen)
In dit onderdeel wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk.. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving, maar met echte casussen staat hier centraal. Je kunt denken aan het voeren van gesprekken middels rollenspelen, oefenen met het omgaan van weerstand, het analyseren van een bedrijf en ondernemer onder leiding van deskundigen, het schrijven van een stikstofplan en het bespreken daarvan met de ondernemer etcetera.

Examen en assessment (1 dagdeel)
De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht.

Meer informatie & inschrijven

Voor verdere informatie en inschrijven kunt u terecht bij de HAS Hogeschool, klik hier.