Nieuws

Opschaling impact van certificeringssystemen onduidelijk

Gepubliceerd op
13 november 2013

Duurzaamheidscertificering wordt door velen beschouwd als een belangrijk middel om ketens te verduurzamen. Er is enig bewijs van effecten van certificering op het niveau van afzonderlijke boeren, maar er is minder bekend over het effect van initiatieven op regionaal niveau.

Foto: Don Jansen, Plant Research International Wageningen UR

54% van de studies over impact van certificeringsintiatieven op boerenniveau bevat aanwijzingen van een positieve impact op de inkomsten, terwijl 38% van de studies aantoont dat er geen impact kan worden geconstateerd. 8% van de studies wijst zelfs op een negatieve impact van certificering. Uit interviews blijkt dat er wel voordelen voor boeren worden waargenomen, maar dat die vaak niet zijn gemeten.

Uit geraadpleegde literatuur en interviews blijkt dat er een brede behoefte bestaat aan verbetering van de lokale omstandigheden waarin de bij certificeringsinititatieven betrokken boeren opereren. Om te zorgen dat certificieringsprojecten ook echt effect hebben moet gekeken worden naar productiesystemen, marktcondities en de lokale context waarbinnen activiteiten plaatsvinden (enabling environment).