Ossenbos

Provincie Gelderland
Ligging Ede-Harskamp
Coordinaten 184.0-460.5
Hoogte tov NAP +35.0 tot 37.5 m
Oppervlakte 54.1 ha
Eigenaar/beheerder Ministerie van Defensie
Bijzondere status Natura 2000
Jaar van aanwijzing 2000
Delen beheerd tot 1950
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop landduinen en uitgestoven laagten
PNV Droog Berken-Zomereikenbos
Bosreservaat Ossenbos is bijzonder vanwege de langdurige ongestoorde ontwikkeling van Amerikaanse vogelkers
Bosreservaat Ossenbos is bijzonder vanwege de langdurige ongestoorde ontwikkeling van Amerikaanse vogelkers

Bosreservaat Ossenbos ligt binnen het infanterie- en schietterrein ‘de Harskamp’ op de Veluwe. Het bosreservaat wordt aan drie zijden door brede tankbanen gescheiden van nabijgelegen bossen in het Harskampse Zand. Aan de zuidzijde grenst het aan de Zuiderheide.

Vanuit het Harskampse Zand strekt zich een uitgestoven laagte over de hele breedte van het reservaat uit. Deze wordt begrensd door een stuifzandrug. Op de stuifzandrug staan zware zomereiken en grove dennen, daar geplant in de tweede helft van de 19e eeuw. Vanuit de stuifwal is het zuidelijke deel van het reservaat in de periode van 1900 tot 1950 bebost geraakt met grove den. Onder de boomlaag komen drie generaties Amerikaanse vogelkers voor, met een maximale hoogte van 12m. Op andere plekken verloopt de spontane bosontwikkeling wat trager. De dichte struiklagen van Amerikaanse vogelkers geven het bos een donker aanzien. De kruidlaag is vooral langs de randen aanwezig en bestaat uit bochtige smele. In het aanwezige ven staat het grootste deel van het jaar water.

Kaart