Dienst

Otolietenanalyse

De leeftijd van vis kan bepaald worden door de gehoorsteentjes of otolieten te bestuderen omdat deze, net als bij bomen, jaarlijkse groeiringen kennen. Verder kan aan de hand van de grootte van een otoliet de lengte en het gewicht van de vis bepaald worden.

Een otoliet is een structuur in het binnenoor van vissen die uit calciumcarbonaatkristallen en een gelatineuze massa bestaat. Otolieten spelen een rol in het mechanisch waarnemen van geluid, versnelling en zwaartekracht.

Omdat de gehoorsteentjes van elke vissoort een specifieke vorm hebben, kunnen ze gebruikt worden voor dieetstudies van hun predatoren, zoals zeehonden. Hiervoor worden otolieten geïsoleerd uit uitwerpselen.

In het otolietenlab zijn er verschillende faciliteiten om otolieten te verwerken voor leeftijdsbepalingen: naast preparatiemethoden zoals inbedden met vloeibaar plastic in een afleesplaat en het breken en branden van otolieten zijn er ook faciliteiten om coupes van otolieten te maken. Voor laatstgenoemde methode worden de otolieten ingebed in kunsthars, met behulp van een LABCUT 230 zaagmachine door de kern gezaagd en uiteindelijk op glasplaatjes gelijmd.