Nieuws

Over de crisis niets dan goeds

Gepubliceerd op
8 oktober 2013

Het eerste exemplaar van het boek ‘Over de crisis niets dan goeds’ is op 8 oktober in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Mansfeld. Het boek wil de urgentie van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit aan de orde stellen en duurzame alternatieven aandragen. Een van de bijdragen aan dit boek is van Pier Vellinga, wetenschappelijk onderzoeker bij Alterra en hoogleraar Klimaatverandering aan Wageningen University.

Volgens hoofdauteur Sjef Staps heeft onze samenleving een merkwaardige houding ten opzichte van het wereldomspannende probleem van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies: “We willen de dreigende toekomstscenario’s niet horen en staan alleen open voor positieve signalen: over de crisis niets dan goeds.” In een serie interviews met een brede groep mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden, ngo’s en kunst zoekt Sjef Staps naar de achtergrond van deze houding, die volstrekt niet aansluit bij de neergaande spiraal waarin onze leefomgeving zich volgens hem bevindt. Welke waarde kennen we eigenlijk toe aan klimaat en biodiversiteit? Waarom doen we zo weinig om de nadelige gevolgen die onze huidige manier van leven heeft voor onze kinderen en kleinkinderen een halt toe te roepen? Hoe groot is de urgentie om tot actie over te gaan? Welke hoopgevende ontwikkelingen zijn er? Hoe kan iedereen vandaag werken aan een betere toekomst voor onze kinderen?

Een van de geïnterviewden is Pier Vellinga. Volgens hem is de grote ramp dat er geen rem zit op het klimaatsysteem: “Na 2100 kan de zee nog makkelijk met tientallen meters doorstijgen. Om dat te laten gebeuren is stom, onverantwoord en immoreel. Iedereen die dit weet, moet er wat aan doen. We moeten echt met een aanzienlijke versnelling komen van onze emissiebeperking. We moeten in 2050 naar pakweg min 80% en dat zie ik nog niet gebeuren. Het kan wel, maar daar heb je toch al bijna een oorlogseconomie voor nodig, met heel veel investeringen in duurzame energie. Het komt nog niet genoeg op gang.

‘Over de crisis niets dan goeds’  kost 24,90 en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Er moet nog veel gebeuren. Het is nu bij uitstek de uitdaging om oplossingen te vinden die meerdere doelen dienen. Oplossingen met lage kosten. Oplossingen met zo groot mogelijke baten voor het klimaat en andere thema’s. Het gaat dan om een duurzame economie, energiezekerheid, vermindering van luchtverontreiniging, verbetering van omgevingskwaliteit en sociale cohesie. We weten nog niet of we klimaatverandering een halt kunnen toeroepen. We weten al wel dat doorgaan op dezelfde weg onverantwoord is.”

‘Over de crisis niets dan goeds’  kost 24,90 en is verkrijgbaar in de boekhandel.