Product

Over zorgvuldige veehouderij: veel instrumenten, één concert

In de essaybundel 'Over Zorgvuldige Veehouderij' zetten Wageningse onderzoekers uit verschillende vakgebieden uiteen, hoe de veehouderij kan blijven bijdragen aan de voedselvoorziening, op een dier-, milieu- en landschapsvriendelijke wijze en met een redelijk inkomen voor de boer.