Studentinformatie

Oxford Online Placement Test

De Oxford Online Placement Test (OPT) is een plaatsingstoets voor cursussen Engels. De computertoets wordt afgenomen door Language Services en stelt het niveau van de cursist vast. Aan de hand van de uitkomst geeft Language Services advies over op welk niveau de cursist het beste kan instromen.

Hoe werkt het?

De test duurt maximaal 80 minuten. De cursist beantwoordt invul- en meerkeuzevragen om zijn vaardigheid op het gebied van luisteren, lezen en grammatica te toetsen.

De computer stelt de vragen en beoordeelt tegelijkertijd of de antwoorden goed of fout zijn. Gedurende de test wordt het niveau van de vragen automatisch aangepast aan het kennisniveau van de student, tot een constant niveau is bereikt.

Wat is het resultaat?

De resultaten van de OPT zijn gekoppeld aan het Common European Framework of Reference, een referentiekader voor taalniveaus. Aan de hand van deze indeling kunnen docenten studenten indelen op hun eigen niveau.


Voor wie?

  • Studenten (wonend in Nederland) die zich willen inschrijven in het Masterprogramma van Wageningen Universiteit.
  • PhD-studenten, gastmedewerkers en medewerkers van Wageningen UR.
  • Iedereen die geïnteresseerd is in een assessment van zijn/haar huidige Engelse taalniveau, al dan niet ter voorbereiding op een cursus.
Alle MSc- en Erasmus-studenten krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de OPT in één van de eerste weken na hun aankomst in Wageningen.

Praktische informatie

Maak telefonisch een afspraak bij Language Services. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 15.30 uur.