Activiteit

AFSCHEIDSSYMPOSIUM PAUL HEBINCK: Plattelandstransformaties van onderaf bestudeerd. Kritische reflecties op ontwikkeling.

In dit symposium vieren we het leven en werk van dr. Paul Hebinck, Associate Professor; sinds mei 2019 met pensioen bij de leerstoelgroep Sociologie van Ontwikkeling en Verandering (WUR). Dr Paul Hebinck is belangrijk geweest bij de ontwikkeling van het bekende Wageningen actor-georiënteerde sociologie van ontwikkeling. Zijn ideeën over en werken aan rurale transformatie in Afrika en daarbuiten worden wereldwijd erkend.

In dit symposium zijn we verheugd dat twee bekende wetenschappers, professor Charlie Shackleton (Universiteit van Rhodos) en professor Glenn Banks (Massey Universiteit), hun reflectie geven over het bestuderen van landelijke transformaties als een startpunt om de hedendaagse dynamiek rond ontwikkeling en verandering te begrijpen. Dr. Hebinck zal op deze reflecties reageren en zijn eigen visie op het onderwerp geven, ook deelt hij zijn ideeën over hoe het onderzoek van hieruit zou moeten gaan om plattelandsontwikkeling en verandering in de 21ste eeuw te begrijpen.

Programma
15:00 WELKOM door Prof. Bram Büscher (WUR, Sociology of Development and Change)
15:05 LEZING ‘Transformations and translations of landscapes, resource use and livelihoods in South Africa’, van Prof. Charlie Shackleton (Rhodes University, South Africa)
15:45 LEZING 'Power, agency and development: Unpacking politics in Melanesia', van Prof. Glenn Banks (Massey University, New Zealand)
16:30 REACTIE & VISIE van Dr. Paul Hebinck (WUR)
17:00 REFLECTIE van Dr. Conny Almekinders (WUR)
17:10 REFLECTIE van Dr. Yves van Leynseele (UvA)
17:20 REFLECTIE van Dr. Hellen Kimanthi (WUR)
17;30 AFRONDING & DANKWOORD door Prof. Bram Büscher
17:35 BORREL in Leeuwenborch restaurant
18:30 EINDE