PEER

PEER (Partnership for European Environmental Research Initiative) is een consortium van zeven Europese onderzoeksinstituten, opgericht in 2001 om de krachten te bundelen en een gezamenlijk strategie te volgen ten aanzien van de duurzame inrichting van onze groene omgeving.

Naast Wageningen Environmental Research (Alterra) nemen de Finse SYKE deel, de Deense NERI, de Franse CEMAGREF, de Duitse UFZ, de Italiaanse IES en de Engelse CEH. De instituten die deel uitmaken van het PEER-initiatief zijn gericht op onderzoek naar de groene leefomgeving en op de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Alle aspecten van de omgevingswetenschappen zijn ondergebracht binnen de PEER-instituten. De instituten verrichten zowel fundamenteel als toegepast onderzoek middels een interdisciplinaire aanpak waarbij alfa-, bèta- en gammawetenschappen gecombineerd worden. Tezamen vertegenwoordigen de PEER-instituten 4500 medewerkers en een totale omzet van 340 miljoen euro.

De PEER-instituten hebben zes voorname onderzoeksonderwerpen, waaraan medewerkers van de verschillende centra samenwerken in Europees verband.

Onderzoekonderwerpen PEER

 • Landschapsplanning en -management
  (coördinatie Wageningen Environmental Research (Alterra))
 • Effecten van mondiale veranderingen
  (coördinatie Wageningen Environmental Research (Alterra)/ SYKE)
 • Biodiversiteit en natuurbehoud (coördinatie CEH)
 • Aquatische ecosystemen en duurzame watermanagement (coördinatie SYKE)
 • Vervuilde milieus, risicobeoordeling en strategieën voor herstel
  (coördinatie NERI)
 • Maatschappij, natuurlijke bronnen en milieubeleid (coördinatie UFZ)

Projecten PEER