Software

PUBAS

PUBAS is een programma voor het opstellen van Urenbegrotingen voor Bedrijven in de Agrarische Sector.

PUBAS helpt bij het opstellen van arbeidsbegrotingen voor (combinaties van) de 15 belangrijkste agrarische sectoren. Het rekenmodel geeft een overzicht van alle taken die op een bedrijf voorkomen en berekent, rekening houdend met bedrijfstype, bedrijfsomvang en mechanisatie, per taak en per bedrijf de benodigde werktijd.

Meer informatie en bestellen bij Johan de Boer.

Download de handleiding