Papier en karton - gestapelde dozen

Papier en karton

De papier- en kartonindustrie is één van de grootste spelers in de bioraffinage keten. Zowel cellulosehoudende papiervezels als proceschemicaliën kunnen vanuit biomassa geproduceerd worden. In nauwe samenwerking met de papier- en kartonindustrie ontwikkelt Wageningen Food & Biobased Research hiervoor nieuwe, duurzame processen.

Hoogwaardige grondstoffen zoals hennep, stro en restmaterialen kunnen we gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe proceschemicaliën en nieuwe grondstoffen voor papier- en kartonproducten. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt niet alleen de grondstoffen maar ook de mogelijkheden om het papierproces te optimaliseren. We ontwikkelen biobased inkten, lijmen en alternatieven voor zetmeel.  We hebben uitgebreide ervaring in het verpulpen van grondstoffen en het testen van de producten op hun toepasbaarheid voor de papierindustrie. Onze brede ervaring en testmogelijkheden zorgen ervoor dat de juiste link gelegd wordt tussen grondstof, verwerkingsproces en eindproduct.

Onderzoek naar nieuwe grondstoffen

Binnen onze onderzoeksfaciliteiten werken we aan de toepassing van nieuwe grondstoffen in bestaande producten, zoals hennep als vervanging van katoen in papier,  tomatenbladeren en tomatenstengels in tomatenverpakkingen en gras als basis voor karton. We optimaliseren pulpmethodes voor nieuwe grondstoffen en weten hoe we zijstromen die overblijven als residu, zoals lignine, hemicellulose en Organosolv pulpen, kunnen verwaarden. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor de papierindustrie van kleinere zijstromen uit bioraffinage concepten, bijvoorbeeld de bioraffinage van suikerbieten en algen. We doen onderzoek naar vezelgrondstoffen voor papierproductie, vezelmodificatie en verwerking en verhoging van productkwaliteit van papier en karton.

Energie en grondstoffen besparen

Onze expertise levert een bijdrage aan energie- en grondstofbesparing in de papier- en kartonindustrie. Een belangrijk thema, want door efficiënter te werken kan deze industrie haar internationale concurrentiepositie behouden. Besparingen kunnen verder worden gerealiseerd door ontwikkeling en toepassing van kennis over de eisen aan papier en karton in het vervolg van de productieketen. De recyclebaarheid van papier en karton wordt hierdoor verbeterd.

Faciliteiten en samenwerking

Wageningen Food & Biobased research werkt intensief en veelvuldig samen met toeleveranciers en afnemers in de hele procesketen. We beschikken over een groot aantal onderzoeksfaciliteiten specifiek op het gebied van papier en karton. Zowel mechanische (extruders en refiners) als chemische pulpprocessen (kraft, soda, Organosolv)  zijn op labschaal (1-50 kg) beschikbaar. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze processen en het testen van de vezels en proceschemicaliën in het papier kunnen we snel toepasbare resultaten realiseren.

Bekijk ook onze andere expertises