Project

Participand

In kaart brengen van een netwerk van mensen, organisaties en bedrijven die projecten voor duurzame ontwikkeling in het buitenland ondersteunen. Waar liggen mogelijkheden tot samenwerking?

Internationale kruisbestuiving

Het netwerk 'Participand' is in 2012 ontstaan vanuit mensen, organisaties en bedrijven die internationaal werkzaam zijn vanuit Wageningen en omgeving. Het netwerk heeft als doel kennisuitwisseling en samenwerking om zo de kwaliteit van de activiteiten of producten - geïnitieerd door de deelnemers - door kruisbestuiving te verbeteren. Op dit moment bestaat het netwerk uit zo'n 200 deelnemers. De deelnemers werken samen volgens de meshworking methode waarbij ieder actief lid activiteiten kan organiseren vanuit het netwerk.

Eerste internationale Business café

COS Gelderland en OIKOS hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om ondersteuning gevraagd bij het in kaart brengen van het Participand netwerk en het bekijken waar de mogelijkheden tot samenwerking liggen. In het kader van dit actieonderzoek heeft Participand het eerste internationale Business cafe in Wageningen georganiseerd.

Na de opening door Aalt Dijkhuizen hebben ondernemers uit de regio direct de meerwaarde kunnen ervaren van het samenwerken met ondernemers, studenten en medewerkers van Wageningen UR, uit de landen waar zij werkzaam zijn.

Uitvoering van ideeën

Op het moment zijn een aantal mensen vanuit Participand bezig met de uitvoering van de ideeën die zijn ontstaan tijdens de netwerkbijeenkomsten. Robin Bukenya heeft in samenwerking met OIKOS een plan uitgewerkt voor een maatschappelijke onderneming gekoppeld aan Participand, Participand Broker, die de kennis en diensten ontsluit van deelnemers naar derden. Een aantal ondernemers werken aan een online applicatie voor het netwerk. Ondertussen gaan publieke activiteiten in samenwerking met of vanuit Participand gewoon door. Op het intercultureel feest op 23 maart 2013 spraken een aantal leden uit het netwerk en was er informatie over organisaties aangesloten bij het netwerk. Op 7 juni 2013 organiseerde Participand een vervolg op het internationale Business cafe in het gemeentehuis van Wageningen, over nieuwe duurzame business modellen uit Afrika. In 2014 heeft het internationale business café een duurzame vorm gekregen in samenwerking met KLV Wageningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Participand.Now@gmail.com.

Bezoek Participand op Facebook

Bezoek Participand op Facebook