Project

Partners gezocht - Onderzoek naar de effecten van COVID-19 op de voedselketen

De crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft een grote impact op veel supply chains. Vooral de impact op de voedsel supply chain is belangrijk omdat deze de kern raakt van onze primaire levensbehoeften. Op het gebied van vraag en aanbod, behoeften en levering van producten zien we veranderingen ontstaan. Aangezien de verwachting alom is dat dergelijke pandemieën in de toekomst vaker gaan voorkomen, is het belangrijk om juist nu te leren van praktijkvoorbeelden in de voedsel supply chain en inzichtelijk te maken hoe issues in afstemming tussen vraag en aanbod voorkomen kunnen worden. De Operations Research & Logistics group bij Wageningen University & Research heeft van TKI-Dinalog een toekenning ontvangen om onderzoek te doen naar de veranderingen in de voedsel supply chain als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Onze aanpak

De vakgoep Operations, Research and Logistics binnen Wageningen University & Research gaat de komende tijd onderzoek verrichten naar de veranderingen in de structuren van de voedsel supply chain als gevolg van de COVID-19 pandemie. Daarbij ligt de nadruk op afhankelijkheden, kwetsbaarheden en strategieën om risico’s te reduceren en/of te voorkomen. Ook zal worden voorzien in een middellange termijn outlook ten aanzien van de potentiële effecten op de supply chain als gevolg van de COVID-19 pandemie. De verwachting is dat er eind 2020 een white paper opgeleverd wordt.

Doet u mee?

Staat u open voor deze gezamenlijke uitdaging? Leert u graag van nieuwe toepassingsgerichte maar wetenschappelijk onderbouwde inzichten alsook leerervaringen van andere organisaties? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is begin juni gestart met interviews en dataverzameling dus dit is een goed moment om aan te haken. Bij deelname aan de studie ontvangt u tevens een uitnodiging voor de workshop die hierover wordt georganiseerd in het laatste kwartaal van dit jaar en verkrijgt u eerder toegang tot de resultaten van het project dan het moment van presentatie van de white paper. De Operations, Research en Logistics groep zoekt daarom organisaties die willen participeren in het onderzoek en hun ervaringen met het managen van de supply chain gedurende de corona crisis willen delen”

Waarom meedoen aan dit onderzoek?

  1. Het onderwerp wordt integraal bekeken vanuit de totale voedselketen.
  2. Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis en ervaringen van samenwerkingspartners
  3. Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
  4. Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten