Chrysant

Nieuws

Perspectief voor emissieloze chrysantenteelt

Gepubliceerd op
14 november 2012

Chrysantentelers uit de Bommelerwaard ontwikkelen samen met Wageningen UR Glastuinbouw een teeltsysteem voor chrysanten zonder substraat. Na drie jaar onderzoek bleken drie soorten teeltsysteem te voldoen aan de eisen van rentabiliteit en emissiereductie.

Telers bezoeken proeven

Onlangs bezochten de telers de proeven. Een van de systemen wordt komend jaar gerealiseerd in de praktijk.

Emissievrije systemen voor de chrysantenteelt zijn in de toekomst nodig onder andere om te kunnen voldoen aan de eisen van de Kader Richtlijn Water. Het blijkt echter niet eenvoudig om een rendabel systeem te ontwerpen voor een recirculerend systeem voor de chrysantenteelt. Maar er worden goede vorderingen geboekt, bleek tijdens de onderzoeken van de afgelopen drie jaar.

Praktijkproef

Twee ondernemers zien het meest in een substraatloze teeltsysteem van een diepe waterlaag waar de plantjes in hangen. Zij zullen dit systeem begin 2013 inrichten op 800 m2 bij Kreling BV in Bruchem, Gelderland, samen met  Wageningen UR Glastuinbouw, Revaho, DLV, HAS-Den Bosch en LTO-Groeiservice.

De alternatieve systemen van wortelsproei of een cassette met substraat scoorden even goed, maar hebben nog knelpunten rond technische betrouwbaarheid en hergebruik van substraat.