pig pork husbandry attitudes social economic welfare

Promotie

Pig husbandry in a changing social and economic environment. Societal attitudes, farm economics and animal welfare

Promovendus TJ (Tamara) Bergstra MSc
Promotor prof.dr. EN (Elsbeth) Stassen
prof.dr.ir. AGJM (Alfons) Oude Lansink
Copromotor prof.dr.ir. H (Henk) Hogeveen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie
Datum

di 16 december 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Varkenshouderij in een veranderende sociale en economische omgeving

Samenvatting:

Maatregelen ter verbetering van dierenwelzijn die door de Nederlandse varkenssector worden geïntroduceerd hebben niet het gewenste effect op maatschappelijke zorgen over de varkenshouderij. Het doel van dit onderzoek was om de effecten van maatregelen voor het verbeteren van dierenwelzijn in de zeugenhouderij (waar varkensreproductie plaatsvindt) in Nederland op dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en attitudes van burgers te schatten. Allereerst is aangetoond dat burgers negatieve attitudes hebben richting de varkenshouderij met betrekking tot dieren, mensen en de omgeving en intensieve varkenshouders alleen met betrekking tot economische aspecten, zoals inkomen. Geteste dierenwelzijnsmaatregelen met een positief effect op bedrijfsinkomen bleken niet de meest efficiënte maatregelen te zijn wanneer alle genoemde effecten werden meegenomen. Dus een positief effect van een maatregel op dierenwelzijn hoeft niet te leiden tot een gelijkwaardig positief effect op attitudes van burgers of een verlaging van bedrijfsinkomen. Daarom is het essentieel dat al deze effecten worden geïntegreerd in de evaluatie van dierenwelzijnsmaatregelen.

Propositions:

  1. The pig sector needs to understand how citizens interpret and weigh moral values in order to understand citizens’ negative attitudes toward sow husbandry. (this thesis)
  2. Pig housing measures are the most efficient because they best take into account simultaneously the effects on animal welfare, farm income and citizens’ attitudes toward pig husbandry. (this thesis)
  3. Results of research on acute stress responses give no reason to assign penalty points to hyper flexion during adjudication in equestrian dressage.
  4. For a balanced psychological development of children after parental divorce it is crucial that both the father and the mother play a complementary role in raising the children.
  5. The more profoundly people experience positive emotions, the deeper they will know negative emotions.
    Friends online provide a similar friendship as acquaintances in real life.