Nieuws

Pilot met bedrijfsspecifieke stikstofnorm

Gepubliceerd op
17 september 2013

Een aantal melkveebedrijven mag de komende jaren, in een proef, met een bedrijfsspecifieke stikstofgebruiksnorm werken. De gewasopbrengst op deze bedrijven is zo hoog dat de stikstof erg goed benut lijkt te worden. De verliezen naar het milieu komen daardoor niet boven de Brusselse normen uit. Het project Koeien & Kansen zal in samenwerking met Countus deze bedrijven monitoren, onder andere op milieukwaliteit en gewasopbrengst.

De huidige gebruiksnormen in het mestbeleid voor stikstof zijn gebaseerd op de maximale toegestane verliezen naar het grondwater. Bij deze gebruiksnormen hoort ook een bepaalde ‘normatieve’ gewasopbrengst. Soms is de werkelijke gewasopbrengst hoger dan deze normatieve gewasopbrengst en soms lager. Als de werkelijke gewasopbrengst – bij de gehanteerde bemestingsnormen – hoger is, zou dat een indicatie zijn dat de gegeven bemesting efficiënter wordt gebruikt en de verliezen minder zijn.

KringloopWijzer

Deze werkelijke gewasopbrengst is onder andere afhankelijk van het weer, de bodem, maar ook van het bemestings- en oogstmanagement. De werkelijke gewasopbrengst is moeilijk te bepalen, maar via de KringloopWijzer is deze tegenwoordig vrij goed te berekenen. Ook is met de KringloopWijzer de stikstofbenutting te berekenen. Daarmee kan de veehouder aantonen dat de extra gegeven stikstof niet leidt tot hogere verliezen naar bodem en lucht.

Enkele veehouders ‘ervaren’ dat hun gewasopbrengst hoger is dan de normatieve gewasopbrengst. In dat geval zou een bedrijfsspecifieke, hogere stikstofnorm tot een hogere stikstofopbrengst leiden, zodat minder eiwit (soja) hoeft te worden aangevoerd. Dat is goed voor het milieu.

Koeien & Kansen

Start pilot met Koeien & Kansen-bedrijven

Enkele Koeien & Kansen-bedrijven en enkele bedrijven in Flevoland (begeleid door Countus) hebben aangetoond dat hun gewasopbrengst hoger is dan de normatieve opbrengst. De overheid start met deze bedrijven een pilot met een bedrijfsspecifieke stikstofnorm. Deze bedrijven mogen de huidige gebruiksnorm overschrijden met de hoeveelheid stikstof die zij boven de normatieve opbrengst oogsten, bepaald met de KringloopWijzer. Deze extra stikstofbemesting bedraagt 3 tot 22% en mag alleen in de vorm van kunstmest. De extra gift per ha bedrijfsoppervlakte varieert dan van 10 tot 59 kg per ha. De zes bedrijven hebben een ontheffing gekregen voor de stikstofgebruiksnorm voor drie jaren. De effecten van de toepassing van de bedrijfsspecifieke stikstofnorm op de gewasopbrengsten, verliezen en de bedrijfsvoering, worden nauwlettend gevolgd.