Promotie

Plakkende verhalen: Hoe burgerinitiatieven ruimtelijke beleidsagenda’s veranderen

Het politieke discours staat bol van termen als zelforganisatie, doe-het-zelf initiatief en burgerparticipatie. Verondersteld wordt dat burgerinitiatieven een groot innovatief potentieel hebben om zelf hun leefomgeving te (her)ontwikkelen en om dit proces aan te sturen. Volgens critici echter wordt burgerinitiatief dan wel over het hoofd gezien, dan wel gesmoord in bestaande procedures en kaders van de overheid.

In dit proefschrift staat de vraag centraal onder welke omstandigheden de initiatieven van burgers worden opgemerkt door overheden en hoe dit al dan niet leidt tot verandering van ruimtelijke planning agenda’s. Uit het onderzoek blijkt dat burgerinitiatieven meer kans hebben op succesvolle verbinding met de plannen van overheden als zij een verhaal vertellen dat door de tijd heen ‘sticky’ wordt, oftewel ‘plakkend’.

Plakkende verhalen: Hoe burgerinitiatieven ruimtelijke beleidsagenda’s veranderen
Good stories are told by empathic listeners
Hetty van der Stoep

Alledaags uitwisselen van verhalen

Het onderzoek wijst op het belang van factoren als geduld, timing, toeval creëren, empathie, luisterend vermogen en het alledaags uitwisselen van verhalen voor het begrijpen en beïnvloeden van veranderprocessen in relatie tot de meer structurele krachten op macroniveau.