Persbericht

Planten kweken op Mars: Wageningen UR goes extra terrestrial

Gepubliceerd op
26 maart 2013

De maan, we zijn er al verschillende keren geweest. Als we weer terug gaan dan misschien wel voor langere tijd. En er zijn al concrete plannen voor een enkeltje Mars. Daarvoor zal ter plaatse voedsel moeten worden gekweekt. Verre toekomst? Voor Wieger Wamelink, ecoloog bij Alterra Wageningen UR, begint die toekomst op 2 april. Hij gaat onderzoeken of planten überhaupt kunnen groeien op de maan en op Mars. Het onderzoek wordt verricht bij Unifarm.

Kunnen planten eigenlijk wel leven in marszand of in maanstof? De aanleiding voor deze vraag was het Nederlandse plan voor het stichten van een kolonie op Mars. Omdat daarbij niet in een terugreis wordt voorzien, moeten dus ter plaatse alle levensbehoeften kunnen worden vervuld. “Mars is nog ver weg,” zegt Wieger Wamelink in een toelichting op zijn plannen. “Maar de maan is dichterbij, dus realistischer als het gaat om het stichten van een kolonie. Bovendien kennen we de minerale samenstelling van de maanbodem, ook van maanstof. Ik wil daarom onderzoeken of planten überhaupt in maansubstraat kunnen groeien of dat er noodzakelijke elementen ontbreken. Dat is nog nooit eerder gedaan. Over Mars weten we steeds meer en daarom nemen we die planeet mee in het onderzoek.”

In zijn onderzoek gaat Wamelink de eisen van plantensoorten vergelijken met de minerale samenstelling van de maan- en de Marsbodem. Alterra beschikt over een database die per plantensoort voor 25 abiotische randvoorwaarden aangeeft of een soort überhaupt kan voorkomen of niet. De database bevat ook gegevens over zware metalen en mineralen, al zijn daarvoor nog geen harde randvoorwaarden bekend. Op basis daarvan kan worden bekeken of plantensoorten in principe in maanstof en Marszand zouden kunnen groeien.

Wieger Wamelink: “We laten vervolgens verschillende soorten wilde planten en landbouwgewassen kiemen in potten met door de NASA geleverde kunstmatige Mars- en maanbodem. Die vergelijken we met de groei van diezelfde soorten in gewoon aards zand. Randvoorwaarden voor zware metalen en mineralen zullen worden afgeleid in dit onderzoek. Daarbij gaan we er van uit dat er in een kolonie een atmosfeer aanwezig is, bijvoorbeeld in koepels of gebouwen. Ook gaan we er van uit dat er water aanwezig is, van de maan of Mars zelf, of meegebracht van de aarde. De planten zouden dan kunnen voorzien in zuurstof, en kooldioxide kunnen recyclen, waardoor een soort ecosysteem kan worden opgebouwd.”

In een later stadium wil Wamelink ook gaan onderzoeken hoe het staat met de voedselveiligheid van landbouwgewassen die op de maan onder kunstmatige omstandigheden op de maanbodem worden gekweekt. Op 2 april zal hij in kassen de eerste proeven inzetten.