Testimonial

Plantensocioloog Joop Schaminée over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Vegetatiesocioloog Joop Schaminée legt zijn wetenschappelijke waarnemingen uitvoerig vast.

Natura 2000 is een zegen voor de natuur
Joop Schaminée

In schriftjes, in databanken, in publicaties voor tijdschriften en het liefst in mooi geïllustreerde boeken. Hij heeft er zo'n vijfentwintig op zijn naam staan. In 2009 voltooide hij de serie 'Europese natuur in Nederland'. Samen beschrijven de drie delen van de prachtig geïllustreerde boeken de 165 natuurgebieden in ons land die de Europese Unie een beschermde status heeft gegeven, waar deze Natura 2000-gebieden liggen, welke soorten en gemeenschappen erin voorkomen en welke wettelijke status ze hebben. 'De serie is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmakers, projectontwikkelaars en natuurbeschermers', zegt Schaminée, die de boeken schreef samen met zijn collega John Janssen en kenners uit het veld. 'Maar eigenlijk willen we aan iedereen laten zien dat de natuur in Nederland werkelijk iets voorstelt.' Met de bijeengebrachte kennis in de Natura 2000-boeken kunnen beleidsmakers, projectontwikkelaars en beheerders verspilling van tijd, geld en energie voorkomen. Als ze willen gaan bouwen, weten ze nu direct wat de waarde is van belendende natuurgebieden, en niet nadat de een spade al de grond in is gegaan.

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra"

Actuele Projecten en publicaties van Joop Schaminée: