Promotie

Plantensterolen en risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte wereldwijd. Verbeteringen in voedings- en leefstijlgewoonten zijn noodzakelijk om het probleem van HVZ aan te pakken. Dit proefschrift gaat over plantensterolen en risicofactoren voor HVZ. Plantensterolen zijn vetachtige stoffen, die lijken op cholesterol, en die in kleine hoeveelheden voorkomen in plantaardig voedsel. Er zijn ook voedingsmiddelen die verrijkt zijn met plantensterolen.

Promovendus ms. RT (Rouyanne) Ras
Promotor prof.dr.ir. FJ (Frans) Kok
Copromotor dr. ir. P.L. Zock
Organisatie Wageningen University, Division of Human Nutrition
Datum

do 16 oktober 2014 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Ons onderzoek liet zien dat de inname van plantensterolen (~2 g/dag) via verrijkte voedingsmiddelen het LDL-cholesterolgehalte in het bloed met ongeveer 10% verlaagt. Ook het triglyceridengehalte werd met ongeveer 6% verlaagd, een effect dat versterkt werd door plantensterolen te combineren met omega-3 visvetzuren. Door het eten van verrijkte voedingsmiddelen steeg het gehalte van plantensterolen in het bloed. Deze stijging viel binnen de spreiding in bloedwaarden die in een normale bevolking voorkomt. Wanneer we in de Nederlandse bevolking keken naar het optreden van HVZ, vonden we geen verband tussen lage innamen van plantensterolen uit natuurlijke bronnen (minder dan 0,5 g/dag) en het risico op HVZ.