Testimonial

Plastic Soep

Laatst was de ontdekker van plastic soep, Charles Moore, in Wageningen. Helaas is plastic soep geen revolutionaire ontwikkeling in de levensmiddelentechnologie, maar een wereldwijd probleem van plastic in zeeën en oceanen. Charles heeft er zijn levenswerk van gemaakt om het probleem op de kaart te zetten en naar oplossingen te zoeken. Wageningen Marine Research doet veel onderzoek naar plastic vervuiling op zee.

Bij oplossingen moet je overigens niet denken aan het opruimen van alle plastic in zee. Dat kan niet.

Stel je eens een hoeveelheid plastic voor die 34x de oppervlakte van Nederland bestrijkt. En dan hebben we het alleen nog maar over de hoeveelheid drijvend plastic. Want hoeveel er op de zeebodem terecht komt weten we niet eens. Duidelijk is dat het om enorme hoeveelheden gaat. Vroeger was het aandeel van industriële herkomst de grootste boosdoener, maar tegenwoordig neemt het aandeel gebruiksplastic, zeg maar huishoudelijk afval, fors toe.

Jan Andries van Franeker, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, kan er veel over vertellen. Wageningen Marine Research doet al decennia lang onderzoek aan de plastic vervuiling in de Noordzee. Als graadmeter voor de zuiverheid van de zee wordt de maaginhoud van aangespoelde noordse stormvogels gebruikt. Deze vogels foerageren op zee, maar zien stukjes plastic regelmatig aan voor lekkere hapjes. Daardoor hoopt plastic op in hun maag. Als maat voor een schone Noordzee geldt dat 1 op de 10 vogels meer dan 0,1 gram plastic in hun maag mag hebben.

Jan Andries constateert echter dat 95% van de door hem onderzochte vogels plastic in hun maag hebben: gemiddeld 45 stukjes, totaal goed voor een gemiddelde van 0,31 gram plastic per vogel. Ver boven de norm dus!  

Niet alleen vogels hebben last van het plastic, maar natuurlijk veel meer zeebewoners. Het is een probleem van formaat, waarvoor oplossingen bedacht moeten worden.Charles: “Bij oplossingen moet je overigens niet denken aan het opruimen ervan. Dat kan niet. Mensen die zeggen van wel, zijn geen zeelui. De zee is zó groot, daar hebben de meeste mensen geen idee van”. Alleen voor grote stukken plastic, voor netten of kratten, is opruimen volgens Moore misschien een optie. Maar het gros van het plastic is te klein om op te ruimen. Afval voorkómen daarentegen kan wel. Simpelweg door andere plastics te maken. Geen plastic is volgens Moore geen optie. “Dit is het Plastic Tijdperk. Plastic is overal. Maar waarom maken we plastic dat vele malen langer meegaat dan dat we het gebruiken?”, vraagt hij zich af. Moore pleit voor plastic dat herbruikbaar is, plastic zonder giftige stoffen en plastic dat afbreekbaar is.