Project

Pluimvee met Smaak

Duurzame kip krijgt vleugels

Pluimvee met Smaak is een voortdurende ontdekkingstocht naar een gewaardeerd, toekomstbestendig en rendabel productiesysteem voor vleeskuikens, waarin gezonde dieren met ideaal welzijn worden gehouden op een zeer milieuvriendelijke manier, en dat bijdraagt aan lekkere gezonde en veilige producten uit een transparante keten, waarin mensen graag werken.

Pluimvee met Smaak heeft voorstellen opgeleverd voor:

  • Het houderijsysteem: De ontwerpen Windstreek en Som der Delen voldoen ieder op geheel eigen wijze aan alle behoeften van het vleeskuiken, zijn goed werkbaar voor de pluimveehouder, kennen een lage lokale en globale milieudruk, zijn transparant voor het publiek en passen goed in het landschap, terwijl er nauwelijks antibiotica nodig is, en het eindproduct maar een beperkt hogere kostprijs heeft.
  • Productconcepten: Ook andere manieren van kip eten kunnen bijdragen aan verduurzaming van de gehele keten. WERELDelen, Vleeswaarden en Kip Culinair laten enkele mogelijkheden zien.
  • Veranderingen in de keten: Sleutels voor verdere verduurzaming van de vleeskuikensector.

Partners

Samen met vertegenwoordigers uit de hele keten en maatschappij ondernamen we deze expeditie. Velen hebben hun idee├źn bijgedragen, in verschillende fasen van het project. Voor een overzicht van mensen, en de organisatie , die ze vertegenwoordigen: zie pagina 30 van de brochure.

Maar we zijn er nog niet! Een ieder die een rol wil spelen in de verdere verduurzaming van de pluimveevlees sector nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Praktijkrealisatie Windstreek

Een consortium van partijen werkt hard aan de praktijkrealisatie van Windstreek, een van de ontwerpen uit Pluimvee met Smaak. Ondersteund vanuit SBIR is een eerste haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waaruit blijkt dat 1) natuurlijke ventilatie in Windstreek robuust is toe te passen in uiteenlopende omstandigheden v.w.b. wind, buitentemperatuur en ori├źntatie van de stal; 2) Windstreek als totaalconcept flexibel bij kan dragen aan de landschappelijke kwaliteit van uiteenlopende landschappen; 3) het houderijconcept goede kansen heeft in de markt, zowel als stal als het vlees wat er uit komt.

Meer lezen? Zie www.windstreek.eu