Alumniverhaal

Policy researcher bij PBL

“Ik ben Policy Researcher bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daar werk ik aan internationale projecten op het gebied van landdegradatie, landgebruik en het behoud en herstel van landschappen. Ik doe onderzoek, maar ben ook veel bezig met coördineren. Vooral die combinatie vind ik heel leuk!”

Het leukste vind ik creatieve manieren bedenken om te zorgen dat onze rapporten ook echt gelezen worden

“Drie jaar geleden begon ik bij de afdeling natuur en landelijk gebied van het PBL in een project om landdegradatie wereldwijd in kaart te brengen. Dat heeft dus een directe link met mijn opleiding Internationaal Land- en Waterbeheer. Ik houd me qua onderzoek steeds meer bezig met bestuur en beleid, zoals hoe het behoud en herstel van landschappen het beste kan worden geïmplementeerd. Daarnaast besteed ik ongeveer de helft van mijn tijd aan overleg met collega’s en het organiseren van bijeenkomsten. Ik vind het fijn dat ik naast onderzoek de kans krijg actief naar buiten te gaan, met anderen samen te werken en strategisch na te denken. Dat maakt mijn werk heel breed en boeiend.”

Loopbaan
“Na mijn afstuderen in 2011 werkte ik eerst een jaar bij de Universiteit van Amsterdam, voordat ik een traineeship startte bij de overheid. Daarbij werk je vier periodes van een halfjaar op verschillende plekken binnen de overheid. Eén daarvan was in Rome bij het IFAD, International Fund for Agricultural Development. Ik werkte op de GIS-unit (Geografische Informatie Systemen), waar ik kaarten maakte voor projecten op basis van satellietdata. Heel technisch, maar erg leuk om daar voor korte tijd helemaal in te duiken. Ik merkte daar hoe handig het was dat ik in mijn studie al een basis had gelegd met GIS. Zodra je in een project of baan terechtkomt, kun je met die basis een soort vliegende start maken. Maar uiteindelijk wilde ik niet alleen maar technisch werk doen en zo ben ik na traineeships bij het PBL doorgestroomd naar deze functie. Het landdegradatieproject startte net en ik kon meteen meeschrijven aan het theoretisch kader daarvan. Daarvoor moet je de basiskennis wel beheersen, dus het werk sloot perfect aan bij mijn achtergrond in Sustainable Land Management. ”

Breder publiek
“Het leukste vind ik creatieve manieren bedenken om te zorgen dat onze rapporten ook écht gelezen worden, door beleidsmakers en anderen. Hoe kunnen we ons onderzoek vertalen, zodat er in het beleid iets mee gebeurt? Nu werk ik bijvoorbeeld mee aan een boekje met infographics. Daarin geven we een beeldende samenvatting van interdisciplinair onderzoek dat PBL voor Buitenlandse Zaken gedaan heeft. Zo hopen we die uitkomsten toegankelijk te maken voor een breder publiek. In mijn studie was ik daar eigenlijk al mee bezig; voor een van mijn afstudeervakken maakte ik een computerspel. Ook later, als medewerker bij IFAD in Rome, maakte ik onder andere online kaarten om projecten makkelijker naar buiten te kunnen brengen via de website.”

Veelzijdig
“Onze opleiding is heel multidisciplinair opgezet, met zowel technische als sociale vakken en vaardigheden. Ik wist al vroeg dat ik geen specialist wilde worden en heb me expres breed ontwikkeld, door zowel een minor rurale sociologie als een vakkenpakket GIS te kiezen. In mijn werk zie ik de meerwaarde daarvan terug omdat ik met een breed scala aan mensen samenwerk. Je moet dan elk gesprek tot op zekere hoogte kunnen volgen. Ik heb zowel modelleurs als sociologen als collega’s en soms is de afstand daartussen erg groot. Dan is het fijn dat er ook mensen tussen zitten die dat aan elkaar kunnen breien, dat is een leuke uitdaging voor mij!”

Klimaat en landgebruik
“Eén van mijn taken is het coördineren van de bijdragen van het PBL aan IPBES, het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Dat is een internationale organisatie die probeert een breinaald te halen door alle bestaande kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zodat overheden daar beleid voor kunnen maken of op kunnen aanpassen. Wij richten ons op het onderwerp landdegradatie en –herstel. Er zijn recent vijf nieuwe klimaatscenario’s ontwikkeld en wij onderzoeken wat deze scenario’s ‘voorspellen’ op het gebied van o.a. landgebruik en biodiversiteit. Daarvoor overleg ik met buitenlandse collega’s om te zorgen dat onze gegevens onderling vergelijkbaar zijn. Daarnaast heb ik contact met de ministeries om te kijken wat er met de uitkomsten van de IPBES-evaluaties gebeurt.”