Project

Population and Evolutionary Dynamics of ESBL's in Poultry (PEDEP)

Waarom verspreiden ESBL’s zich in kippen? Het project PEDEP zoekt een antwoord op deze onderzoeksvraag. Met als doel om de verspreiding ESBL's vanuit de kip naar de mens in de toekomst te beperken.

Het is bekend dat  ESBL’s (Extended Spectrum Beta-Lactamase) bepaalde antibiotica onwerkbaar maken. ESBL is een groep enzymen die door bacteriën gemaakt worden. De mogelijkheden om infecties antibiotisch te bestrijden zijn beperkt als een patiënt ESBL in de bloedbaan krijgt.

ESBL's bij kippen

Uit recent onderzoek blijkt dat onder pluimvee een grote hoeveelheid bacteriën zijn die ESBL’s kunnen produceren. Bijna alle Nederlandse vleeskuikens en kipproducten zijn drager van ESBL-producerende bacteriën. In Nederland worden per jaar zo’n 300 miljoen vleeskuikens geproduceerd. De bevolking komt dus via de voedselketen vaak in contact met ESBL-producenten uit kippen. Het is nog onduidelijk waarom kippen de ESBL producerende bacteriën bij zich hebben.

Projectdoel

Het  doel van het huidige project is het verklaren van het succes van ESBL-producerende bacteriën en hun plasmiden in vleeskuikens, verkregen door een combinatie van experimenteel werk (in vitro en in vivo) en mathematische modelering.

Het project heeft tot nu toe geresulteerd in een wiskundig model dat de groei en de interactie beschrijft van drie groepen bacteriën:

  • donoren; dit zijn bacteriën met een plasmide met daarop het ESBL-gen
  • recipiënten; dit zijn bacteriën zonder plasmide, maar die ook op andere punten van de donoren verschillen);
  • transconjuganten; dit zijn recipiënten die het plasmide hebben ontvangen waaronder donoren.

Er zijn een aantal een experimenten opgestart en zullen nog nieuwe experimenten volgen om de gevonden resultaten te bevestigen in de kippen.