Position paper: Nederland als living lab voor klimaatadaptatie

Banner

Position paper: Nederland als living lab voor klimaatadaptatie

Gepubliceerd op
12 maart 2018

Er ligt een grote opgave om Nederland aan te passen aan de risico’s van klimaatverandering. Urgent aan te pakken klimaateffecten zijn: wateroverlast en hittestress in de stad, uitval van vitale en kwetsbare functies en frequentere (oogst)schade in de land- en tuinbouw. Recente weersextremen hebben op veel plekken in Nederland voor grote overlast gezorgd. De verwachting is dat deze extremen in de toekomst vaker zullen optreden. De urgentie van klimaatadaptatie neemt daarom toe.