Nieuws

Praktijknetwerk Vleesvee en het LEI ontwikkelen Vleesvee-antibioticawijzer

Gepubliceerd op
20 februari 2013

Het Praktijknetwerk Vleesvee en LEI Wageningen UR hebben samen de Vleesvee-antibioticawijzer ontwikkeld. De antibioticawijzer is een rekenprogramma waarmee veehouders via het internet op ieder willekeurig moment het antibioticagebruik op hun eigen bedrijf kunnen berekenen. Een vergelijkbaar programma is al jaren beschikbaar voor melkvee, vleeskalveren, varkens en vleeskuikens. Op verzoek van LTO Nederland is er ook een antibioticawijzer ontwikkeld voor konijnen, schapen en melkgeiten. Omdat er voor de roodvleessector geen verzoek was ingediend, heeft het Praktijknetwerk Vleesvee het LEI de opdracht gegeven ook een antibioticawijzer voor vleesveebedrijven te ontwikkelen.

Met de inbreng van praktijkkennis heeft het LEI de Vleesvee-antibioticawijzer inmiddels ingericht. Vanaf 13 februari is de applicatie online beschikbaar zijn en kan iedere vleesveehouder aan de slag om meer inzicht te krijgen in zijn individuele gebruik en dier dagdosering per dier per jaar. Daarnaast wil het praktijknetwerk de wijzer gebruiken om via een benchmarkonderzoek een referentie per diercategorie vast te stellen. Het netwerk heeft tevens de ambitie om binnen de sector een discussie op gang te brengen over de toediening van antibiotica bij verschillende ingrepen.

De Nederlandse vleesveesector is de sector met de laagste dierdagdoseringen, maar dat neemt niet weg dat er altijd geprobeerd kan worden het gebruik nog verder te reduceren, als dat mogelijk is. Nu het vastleggen via de centrale database en de antibioticawijzer gebeurt, is sectoroverleg een logische vervolgstap.