Nieuws

Presentatie waaier tijdens studiemiddag

Gepubliceerd op
5 december 2013

Tijdens de studiemiddag kregen de aanwezigen de waaier ‘Noodmaatregelen tegen pikkerij’ aangeboden. Deze nieuwe publicatie van Wageningen UR Livestock Research bevat tabbladen die gewijd zijn aan een thema, waarover enkele korte, duidelijke tips gegeven worden.

In de komende periode worden de waaiers breed verspreid in beide sectoren. Klik hier om de waaier te downloaden. De waaier is een vervolg op het eerder uitgegeven boekje Van kuiken tot kip, waarin preventieve maatregelen genoemd worden.

Livestock Research organiseerde 3 december 2013 een studiemiddag voor de legsector en de vleeskuikenouderdierensector. Er was gekozen voor een gezamenlijke bijeenkomst, omdat het thema het achterwege laten van snavelbehandeling voor beide sectoren van belang is. Voor de pauze werd een drietal presentaties verzorgd door onderzoekers en praktijkmensen, waarin werd ingegaan op preventieve maatregelen. Na de pauze werden vier pluimveehouders geïnterviewd over hun ervaringen met onbehandelde dieren, waarbij interactie was met de deelnemers in de zaal.

Livestock Research organiseerde 3 december 2013 een studiemiddag voor de legsector en de vleeskuikenouderdierensector.