Persbericht

Prestigieuze prijs voor Wageningse bedrijfskundigen

Gepubliceerd op
22 augustus 2013

Vier onderzoekers van Wageningen University (onderdeel van Wageningen UR) hebben in het Amerikaanse Orlando de prestigieuze Harold E. Fearon Best Paper Award ontvangen. De eervolle prijs kregen ze voor de beste publicatie in 2012 in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Supply Chain Management.

Het team van de leerstoelgroep Bedrijfskunde met de onderzoekers Mark Wever, die nu werkt bij de Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) in Brazilie, Nel Wognum, Jacques Trienekens onder leiding van prof. Onno Omta, nam de prijs in ontvangst tijdens een internationaal congres in Orlando, Florida. De jury verkoos hun artikel tot beste publicatie in het Journal of Supply Chain Management van 2012. Dit vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift in de economische en bedrijfswetenschappen hanteert strenge regels voor opname van een artikel.

Het Journal of Supply Chain Management is een zogenaamd A-journal met een ISI impact factor van 3,22 waarvan de redactie bestaat uit wereldwijd vooraanstaande onderzoekers. Publiceren in zo’n wetenschappelijk tijdschrift betekent dat de auteurs in dat vakgebied gezaghebbend zijn en als zodanig door de onderzoeksgemeenschap worden herkend.

Publicatie

De jury was van mening dat de vier bedrijfskundig onderzoekers in hun publicatie een belangrijke theoretische bijdrage hebben geleverd aan de transactiekostentheorie, die tegelijkertijd tot praktische aanbevelingen voor het ketenmanagement hebben geleid. De onderzoekers geven methoden aan hoe het totale transactierisico te beperken. De auteurs argumenteren dat de transactiekostentheorie tot nu toe te weinig aandacht heeft besteed aan het onderzoeken van transactierisico’s in een ketenperspectief.

In dit artikel worden verschillende theoretische modellen aangereikt die aangeven dat indien de ketenpartijen volgens de aanbevelingen van de traditionele transactiekostentheorie zouden focussen op individuele contracten met toeleveranciers dan wel met afnemers het vraag- dan wel het aanbodrisico eerder zal worden verhoogd dan verlaagd. Maar dat wanneer bij het opstellen van de contracten integraal rekening wordt gehouden met zowel het aanbod- als het vraagrisico een duidelijke vermindering van het gehele transactierisico kan worden bereikt. Deze studie biedt daarmee verschillende strategieën voor ketenmanagers hoe door het gebruik van een ketenbenadering het gehele transactierisico kan worden beperkt.

Het artikel is: Wever, M., N. Wognum, J.H. Trienekens and S.W.F. Omta 2012, Supply Chain-Wide Consequences of Transaction Risks and Their Contractual Solutions:  Towards an Extended Transaction Cost Economics Framework, Journal of Supply Chain Management, Vol. 48, No. 1, pp. 73-92.