Nieuws

Pro-actieve aanpak essenprachtkever nodig

Gepubliceerd op
22 maart 2012

Sinds het begin van deze eeuw worden in de Verenigde Staten en Canada bomen op grote schaal aangetast door de Aziatische essenprachtkever. Miljoenen essen zijn afgestorven omdat er geen afdoende maatregelen voorhanden waren. In West-Europa komt de soort nog niet voor, maar àls hij komt staan ook wij met lege bestrijdingshanden. Hoog tijd voor een pro-actieve strategie.

Volwassen kever van de Aziatische essenprachtkever, Agrilus planipennis (foto David Cappaert).
Volwassen kever van de Aziatische essenprachtkever, Agrilus planipennis (foto David Cappaert).

Goed opletten bij de invoer van hout, quarantainemaatregelen en het direct verwijderen en verbranden van aangetaste bomen. Dat zijn de maatregelen die wij in Nederland kunnen nemen tegen de essen-prachtkever. Dat waren ook de enige maatregelen die in Noord-Amerika voorhanden waren, toen de Aziatische exoot daar binnenviel. Met desastreuze gevolgen omdat ze niet voldoende waren. Omdat de soort in Amerika geen natuurlijke vijanden heeft, verspreidde hij zich snel en heeft men ten einde raad sluipwespen uit China ingevoerd. In 2007 zijn drie soorten in Michigan in de natuur losgelaten. Veldeffectiviteit is nog niet vastgesteld, maar er is wel eerst een uitgebreide Ecologische Risico Inventarisatie uitgevoerd.

“In Nederland is de es met 5000 ha bosbeplanting en 6500 kilometer lijnbeplanting een belangrijke boomsoort,” zegt Leen Moraal, onderzoeker plaaginsecten bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR. “En het is te verwachten dat de essenprachtkever ook in ons land zal binnenvallen. Hij zit per slot van rekening al in Moskou, niet vanuit China overgekomen maar vanuit Noord-Amerika. Als wij de soort met biologische bestrijding in toom willen houden, dan moeten we weten of onze inheemse parasitoïden hem de baas kunnen. Zo niet, dan moeten ook wij overwegen Aziatische ei- of larvenparasitoïden in te voeren. Voorafgaand daaraan moeten we risico-analyses uitvoeren en de eventuele ecologische impact op niet-doelsoorten bepalen. Die analyses nemen jaren in beslag, en het lijkt me erg onverstandig als we daarmee gaan zitten wachten tot de eerste essenprachtkevers ons land aan het koloniseren zijn.”

Meer informatie