Nieuws

Prof.dr. Van Staveren 'Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw'

Gepubliceerd op
3 oktober 2002

Op 4 oktober a.s. zal prof. dr. W.A. van Staveren uit handen van waarnemend burgemeester van de gemeente Wageningen, mevrouw Faber, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij wordt dan Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prof.dr. Wija van Staveren (1939) wordt gezien als de meest vooraanstaande diëtist in Nederland. Haar carrièreontwikkeling kan uniek genoemd worden: van diëtist in 1972 tot bijzonder hoogleraar in de Voeding van de Oudere mens in 1988. Door de jaren heeft professor Van Staveren zich met verve ingezet voor de erkenning en professionalisering van het beroep en het werkveld van de diëtist binnen het voedingsonderzoek, niet alleen binnen maar ook buiten Wageningen Universiteit vanuit de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en vanaf 1997 als deeltijd-hoogleraar Voeding en Diëtetiek bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Door immer kwaliteiten van anderen te herkennen en te waarderen is zij voor velen een stimulans. In die zin heeft zij bijgedragen aan de emancipatie van de vrouw op het terrein van de wetenschap.

Professor Van Staveren vormt een belangrijke schakel tussen wetenschap en maatschappij. Zij richt zich in haar onderzoek met name op kwetsbare groepen en brengt deze kennis op velerlei wijzen over; niet alleen aan beroepsgroepen (door lezingen, bijscholing en leerboeken) maar ook aan het grote publiek. Als lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van vele commissies en klankbordgroepen heeft zij een significante bijdrage geleverd aan een groot aantal beleidsonderbouwende wetenschappelijke adviezen op het gebied van voeding en gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn het advies 'Voeding van de Oudere Mens' (1995) dat heeft geleid tot maatregelen gericht op de verbetering van de vitamine D voorziening van ouderen, de multidisciplinaire richtlijn 'Verantwoorde Vocht en Voedselvoorziening voor Verpleeghuis- geïndiceerden (2001) en de campagne 'Wie beter eet, wordt snel beter' (2000). Jarenlang ook heeft professor Van Staveren zich ingezet voor de realisatie van een inhoudelijk goede Nederlandse Voedingsmiddelentabel en is de drijvende kracht geweest bij het tot stand komen van de periodieke landelijke voedselconsumptiepeilingen.

Professor Van Staveren getuigt in en buiten haar werk van een waardevolle visie en toont een grote belangeloze inzet en volharding. Naast haar wetenschappelijk werk heeft zij een brede maatschappelijke en culturele interesse. In september 2002 is zij 30 jaar aan Wageningen Universiteit verbonden, i.c. aan de afdeling Humane Voeding en Epidemiologie.