Stage

Profiling van genenexpressie, transcriptomics

Supervisor: Esther Kok
Cluster: Novel Foods & Agroketens
Stage nummer: NFA_2011_04

Profiling van genenexpressie kan worden gebruikt om nieuwe voedingsmiddelen te beoordelen op basis van voedingsmiddelen met een geschiedenis van veilig gebruik. Deze benadering biedt een holistisch beeld van alle afwijkingen en geeft daarmee een completer beeld dan de traditionele benadering. Voor de interpretatie en statistische analyse van de enorme gegevensreeksen is biologische kennis nodig.

Mogelijke subonderwerpen

Er worden regelmatige diverse studies verricht op het gebied van GMO, natuurlijke variatie of bekende natuurlijke anti-nutriënten.

Hoofdtechnieken

Algemene moleculaire biologische technieken, DNA-/RNA-isolatie, microarray analyse, real-time PCR, primer- en sonde-ontwerp, analyse BLAST-sequenties, in specifieke projecten: sequencingstrategieën, bio-informatica.

Wat we zoeken

Een enthousiaste student met een relevante opleiding en kennis die op zoek is naar een stage van minimaal drie maanden.

Wat we bieden

Begeleiding door experts tijdens de stage.