Project

Programma Water: duurzame toepassing van zout water om zoet water te sparen

Op dit moment is er veel discussie gaande over de verduurzaming en vergroening van de Nederlandse economie en de stijging van de wereldvoedselvraag. De ruimte op het land is vrij beperkt, terwijl het wateroppervlak ook ruimte biedt om biomassa te produceren om in ons dagelijkse behoefte aan voedsel, energie en allerlei zaken te voorzien.

Middels deze WURKS-aanvraag wil men 3 lesmodules ontwikkelen over plantaardige productie op zee en langs de kust. In principe worden de lesmodules digitaal ontwikkeld, zodat ze zowel in cursorisch verband als in een zelfstudie omgeving kunnen worden gebruikt. De lesmodules concentreren zich op de behandeling van teeltcondities, fysiologie  en productie-ecologie van zeewieren. Daarnaast  is er aandacht voor het verschil tussen bruin-, rood- en groenwieren en de systematiek van wieren. Dit WURKS-project sluit aan bij het KIGO-project ‘van jager/ visser naar zeeboer’.