Project

Project EDUFLUVAC

Huidige griepvaccins bieden slechts beperkt bescherming tegen seizoensgebonden en pandemische griep en moeten regelmatig aangepast worden. Voor de volksgezondheid – in zowel de geïndustrialiseerde als lage en hoge inkomenslanden, staat de ontwikkeling van een "universeel" griepvaccin hoog op de prioriteitenlijst.

Dit ‘universele’ vaccin moet een brede dekking bieden tegen verschillende stammen binnen een subtype en zo mogelijk tegen verschillende subtypen. Niet alleen beschermt het te ontwikkelen vaccin mensen op de directe manier, maar het is ook een goed instrument om verspreiding van griepvirusssen en vorming van nieuwe stammen te voorkomen.

EDUFLUVAC streeft ernaar een griepvaccin te ontwikkelen dat het immuunsysteem leert om gemeenschappelijke elementen van diverse griepstammen te herkennen. De opgedane kennis zal een Proof of Principle opleveren in relevante diermodellen voor een griepvaccin dat niet jaarlijks hoeft te worden jaarlijks aangepast, niet jaarlijks hoeft te worden geproduceerd en ook geen jaarlijkse vaccinatiecampagne meer nodig heeft. Het biedt ook kansen voor een economisch levensvatbare grootschalige productieplatform voor een griepvaccin dat, in geval van een pandemie, snel grote hoeveelheden vaccins kan produceren. Alle industriële partners zullen profiteren van de opstelling van het officiële dossier voor de overdracht ervan naar grotere vaccinbedrijven en van de verdiepende kennis verworven met het EDUFLUVAC-project.

EDUFLUVAC partners: