Banner

Project Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Gepubliceerd op
30 april 2019

Unesco lanceerde in 2005 het concept 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling'. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarin de afweging tussen een sociaal, een ecologisch en een economisch perspectief (people, planet en profit) centraal staat. Aeres Hogeschool Wageningen initieert en participeert in onderzoek(projecten) waarbij de implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling centraal staat.