Projecten Kenniswerkplaats studiejaar 2013-2014

Het nieuw academische jaar is begonnen. In september en oktober werken zes studentgroepen van Wageningen University aan regionale vraagstukken uit de Gelderse Vallei, Noord-Holland Noord, Noordoost Fryslân en het Westerkwartier.

September - oktober 2013:

 • 'Plan van Aanpak voor de Reconstructiezonering van het Reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht Oost' - Kenniswerkplaats Gelderse Vallei & Eemland
  Uitvoering:
  tweedejaars studenten Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning. Samenwerking met gebiedscommissie Vallei & Heuvelrug en Hogeschool Stoas Vilentum.

 • 'Beter landschap: samenwerking tussen boer en burger' - Kenniswerkplaats Gelderse Vallei & Eemland
  Uitvoering: masterstudenten van verschillende opleidingen. Samenwerking met Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei.

 • 'New ideas for the project 'Wetterterp' to improve tourism in Northeast Friesland' - Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân
  Uitvoering: masterstudenten van verschillende opleidingen. Samenwerking met commissie Wetterwâlden Bûtenfjild.

 • 'Creating a regional food strategy for the region Westfriesland' - Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord
  Uitvoering: masterstudenten van verschillende opleidingen. Samenwerking met zes ondernemers uit West Friesland, Syntens en Inholland. De studenten bouwen voort op de resultaten van studenten van Inholland uit studiejaar 2012-2013.

 • 'Developing an area business plan on green and green-blue services in Westerkwartier' - Gebiedscoöperatie Westerkwartier
  Uitvoering: masterstudenten van verschillende opleidingen. In samenwerking met gebiedscoöperatie Westerwartier.

 • 'Mindmap over het opzetten van Better Wetter: innovatie van watermanagement in Noordoost Friesland' - Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân
  Eerstejaars vak masterstudenten Internationaal Land- en Waterbeheer