Nieuws

Promotieonderzoek Verspreidings-mechanismen Afrikaanse varkenspestvirus

Gepubliceerd op
4 september 2013

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijk virusziekte en kan in korte tijd veel economische schade veroorzaken in de varkenshouderij. Deze ziekte komt niet alleen in Afrika voor, maar wordt in de laatste jaren ook veelvuldig gerapporteerd in Rusland.

De aanwezigheid van het virus in Rusland vormt een risico voor de varkenshouderij in de Europese Unie. Omdat er geen vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest is, is meer kennis over de infectieoverdracht voor de varkenshouderij van groot belang om met andere maatregelen de verspreiding van het virus te kunnen stoppen.

Het Afrikaanse varkenspestvirus wordt verspreid door contact met besmette varkens, varkensvlees en ander besmet materiaal (vervoersmiddelen, etc.). In Afrika spelen enkele zachte tekensoorten ook nog een belangrijke rol bij de verspreiding van het virus.

Helena Ferreira deed onderzoek naar een aantal van deze mogelijke infectieroutes van het Afrikaanse varkenspestvirus onder gedomesticeerde varkens. Ferreira kwantificeerde de hoeveelheid virus in speeksel, ontlasting en bloed van besmette dieren om na te gaan wanneer en op welke wijze het virus zich het makkelijkst kan verspreiden.

Uit Ferreira’s onderzoek werd duidelijk dat besmette varkens een eerste periode kennen waarin heel veel virus wordt uitgescheiden, vooral via het speeksel, maar ook via de ontlasting. In deze fase kan het virus zich efficiënt verspreiden naar andere varkens via direct contact. Daarna volgt een langdurige periode (mogelijk maanden) waarin nog steeds incidenteel virus kan worden uitgescheiden, en waarmee dus mogelijk andere varkens besmet kunnen worden.

Ferreira toonde ook voor het eerst na een infectie virusdeeltjes in de stallucht aan, waardoor mogelijk over korte afstand virusverspreiding via de lucht kan plaatsvinden. Ferreira liet verder zien dat het virus maar enkele dagen in de omgeving, dus buiten het besmette dier zelf, in leven blijft. Ferreira toonde tenslotte aan dat de twee in Europa meest voorkomende teken uit de familie van de harde teken vermoedelijk geen rol van betekenis spelen bij de verspreiding van het virus; dit in tegenstelling tot de zachte teken die in Afrika voorkomen.

Ferreira deed haar onderzoek bij het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR.

 

Promotie:

26 september 14:30, Academiegebouw, Domplein, Universiteit Utrecht

Promotor: prof.dr. J.A. Stegeman, Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde

Copromotor 1: Dr. W.L.A. Loeffen, Central Veterinary Institute

Copromotor 2: Dr. E. Weesendorp, Central Veterinary Institute

Titel proefschrift Towards an improved understanding of African swine fever virus transmission

 

Zie ook Afrikaanse Varkenspest elders op deze site.