Nieuws

Pulsvisserij in de lift

Gepubliceerd op
1 november 2012

De ontwikkelingen rond de pulsvisserij gaan snel. Zo meldt het ministerie van EL&I de mogelijke uitbreiding van het aantal tijdelijke toestemmingen.

Daarover komt hopelijk binnenkort meer duidelijkheid. Maar ook de Kenniskring Pulsvisserij zelf is erg actief. Momenteel verzamelen we gegevens waarmee we ‘Brussel’ ervan willen overtuigen dat pulsvisserij een goede visserijmethode is. Onder andere hiervoor zijn IMARES en LEI bezig met het opstellen van een handzaam document met een samenvatting van alle onderzoeksresultaten over de puls. Naar verwachting is dit rapport begin december klaar.

Ondertussen wordt ook de techniek nog verder doorontwikkeld voor platvis en voor garnalen. En blijven we ervaringen onderling uitwisselen, om te leren en om het systeem verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld afgelopen 14 september in Hoofddorp waar een aantal pulsvissers, ontwikkelaars en onderzoekers bijeen kwamen. Daarbij hebben we o.a. gesproken over de Brusselse eis van een controle- en handhavingsprotocol. Dat protocol moeten pulsvissers binnenkort invoeren en zorgt ervoor dat naleving van regelgeving te checken is.